Vi birate način, a mi sredstva!

Paketi usluga

Kako bismo udovoljili različitim potrebama naših klijenata, kreirali smo nekoliko paketa usluga koji omogućavaju da iz ponuđenih opcija izaberete obim i sadržaj usluga u skladu sa Vašim potrebama.

Standard

Stručno savjetovanje podrazumijeva pravilan i pravovremen savjet i upoznavanje klijenata sa svim zakonskim, poreznim i drugim obavezama.

U svrhu sklapanja poslovnog odnosa između klijenata i Agencije, za Vas pribavljamo svu potrebnu dokumentaciju nekretnine.

Našim klijentima nudimo potpuno besplatno procjenjivanje tržišne vrijednosti nekretnine koja zahtijeva detaljnu analizu i razumijevanje tržišta. Pravilna procjena pomaže vlasnicima, kupcima i investitorima da donesu informirane odluke temeljene na realnoj vrijednosti imovine.

Ključan faktor uspješne realizacije je prezentacija nekretnine. Naši stručni agenti pobrinut će se za profesionalnu prezentaciju prilikom obilaska nekretnine sa potencijalnim kupcima i/ili zakupcima.

Koristimo inovativan CRM sistem za praćenje interakcija sa postojećim kao i sa potencijalnim klijentima kojima u svakom trenutku možemo ponuditi Vašu nekretninu.

Sposobnost pregovoranja i iskustvo koje smo stekli u poslovnim odnosima koristimo sa ciljem pronalaska pozitivnog rješenja i postizanja odluke koja će biti obostrano zadovoljavajuća.

Isticanje oglasa na stranicama web portala agencije.

Isticanje oglasa u našem mjesečnom biltenu. Newsletter je trenutno jedan od najpopularnijih načina na koje marketing komunicira s trenutnim i budućim klijentima.

Vašu nekretninu redovno ćemo isticati i u prostorijama naše poslovnice. Veliki broj posjeta klijenata tokom dana kao i velika frekvencija pješaka, uticat će na povećanje vidljivosti vaše nekretnine.

EXCLUSIVE

Stručno savjetovanje podrazumijeva pravilan i pravovremen savjet i upoznavanje klijenata sa svim zakonskim, poreznim i drugim obavezama.

U svrhu sklapanja poslovnog odnosa između klijenata i Agencije, za Vas pribavljamo svu potrebnu dokumentaciju nekretnine.

Našim klijentima nudimo potpuno besplatno procjenjivanje tržišne vrijednosti nekretnine koja zahtijeva detaljnu analizu i razumijevanje tržišta. Pravilna procjena pomaže vlasnicima, kupcima i investitorima da donesu informirane odluke temeljene na realnoj vrijednosti imovine.

Ključan faktor uspješne realizacije je prezentacija nekretnine. Naši stručni agenti pobrinut će se za profesionalnu prezentaciju prilikom obilaska nekretnine sa potencijalnim kupcima i/ili zakupcima.

Koristimo inovativan CRM sistem za praćenje interakcija sa postojećim kao i sa potencijalnim klijentima kojima u svakom trenutku možemo ponuditi Vašu nekretninu.

Sposobnost pregovoranja i iskustvo koje smo stekli u poslovnim odnosima koristimo sa ciljem pronalaska pozitivnog rješenja i postizanja odluke koja će biti obostrano zadovoljavajuća.

Posrednička naknada ne uključuje slijedeće troškove koje snosi Nalogodavac; prijevode ovlaštenog sudskog tumača svih dokumenata koji se odnose na predmet Ugovora, sudske takse za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, notarske troškove pri ovjeri potpisa na ispravama, troškove sudskih taksi, uvjerenja o identifikaciji, pribavljanje građevinske i/ili upotrebne dozvole kao i/ili troškove pribavljanja ostale dokumentacije od nadležnog suda, katastra nekretnina, banke, upravnih odjela nadležnih tijela jedinica lokalne i/ili područne samouprave odnosno svih drugih tijela.

Posrednička naknada ne uključuje slijedeće troškove koje snosi Nalogodavac; prijevode ovlaštenog sudskog tumača svih dokumenata koji se odnose na predmet Ugovora, sudske takse za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, notarske troškove pri ovjeri potpisa na ispravama, troškove sudskih taksi, uvjerenja o identifikaciji, pribavljanje građevinske i/ili upotrebne dozvole kao i/ili troškove pribavljanja ostale dokumentacije od nadležnog suda, katastra nekretnina, banke, upravnih odjela nadležnih tijela jedinica lokalne i/ili područne samouprave odnosno svih drugih tijela.

Posrednička naknada ne uključuje slijedeće troškove koje snosi Nalogodavac; prijevode ovlaštenog sudskog tumača svih dokumenata koji se odnose na predmet Ugovora, sudske takse za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, notarske troškove pri ovjeri potpisa na ispravama, troškove sudskih taksi, uvjerenja o identifikaciji, pribavljanje građevinske i/ili upotrebne dozvole kao i/ili troškove pribavljanja ostale dokumentacije od nadležnog suda, katastra nekretnina, banke, upravnih odjela nadležnih tijela jedinica lokalne i/ili područne samouprave odnosno svih drugih tijela.

Posrednička naknada ne uključuje slijedeće troškove koje snosi Nalogodavac; prijevode ovlaštenog sudskog tumača svih dokumenata koji se odnose na predmet Ugovora, sudske takse za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, notarske troškove pri ovjeri potpisa na ispravama, troškove sudskih taksi, uvjerenja o identifikaciji, pribavljanje građevinske i/ili upotrebne dozvole kao i/ili troškove pribavljanja ostale dokumentacije od nadležnog suda, katastra nekretnina, banke, upravnih odjela nadležnih tijela jedinica lokalne i/ili područne samouprave odnosno svih drugih tijela.

Isticanje oglasa na IZDVOJENIM pozicijama na stranicama web portala agencije kao i izdvajanje u kategoriji “IZDVOJENE NEKRETNINE”.

Isticanje oglasa na IZDVOJENIM pozicijama u našem mjesečnom biltenu. Newsletter je trenutno jedan od najpopularnijih načina na koje marketing komunicira s trenutnim i budućim klijentima.

Vašu nekretninu redovno ćemo isticati i u prostorijama naše poslovnice. Veliki broj posjeta klijenata tokom dana kao i velika frekvencija pješaka, uticat će na povećanje vidljivosti vaše nekretnine.

Ciljanjem specifičnih demografskih skupina i analiziranjem ponašanja korisnika, prilagođavamo naše kampanje kako bismo postigli najbolje rezultate. Platforme kao što su Google Ads, OLX, Instagram i Facebook pokazale su se kao izuzetno učinkovite u privlačenju potencijalnih kupaca i investitora u nekretnine.

Otkrijte novu perspektivu! Fotografije nekretnine iz zraka su impresivan i informativan način promocije Vaše nekretnine. Zbog svoje jedinstvene perspektive, zračne fotografije su pamtljive i privlačne, te kao takve predstavljaju odličnu promociju.

PREMIUM

Stručno savjetovanje podrazumijeva pravilan i pravovremen savjet i upoznavanje klijenata sa svim zakonskim, poreznim i drugim obavezama.

U svrhu sklapanja poslovnog odnosa između klijenata i Agencije, za Vas pribavljamo svu potrebnu dokumentaciju nekretnine.

Našim klijentima nudimo potpuno besplatno procjenjivanje tržišne vrijednosti nekretnine koja zahtijeva detaljnu analizu i razumijevanje tržišta. Pravilna procjena pomaže vlasnicima, kupcima i investitorima da donesu informirane odluke temeljene na realnoj vrijednosti imovine.

Ključan faktor uspješne realizacije je prezentacija nekretnine. Naši stručni agenti pobrinut će se za profesionalnu prezentaciju prilikom obilaska nekretnine sa potencijalnim kupcima i/ili zakupcima.

Koristimo inovativan CRM sistem za praćenje interakcija sa postojećim kao i sa potencijalnim klijentima kojima u svakom trenutku možemo ponuditi Vašu nekretninu.

Sposobnost pregovoranja i iskustvo koje smo stekli u poslovnim odnosima koristimo sa ciljem pronalaska pozitivnog rješenja i postizanja odluke koja će biti obostrano zadovoljavajuća.

Posrednička naknada ne uključuje slijedeće troškove koje snosi Nalogodavac; prijevode ovlaštenog sudskog tumača svih dokumenata koji se odnose na predmet Ugovora, sudske takse za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, notarske troškove pri ovjeri potpisa na ispravama, troškove sudskih taksi, uvjerenja o identifikaciji, pribavljanje građevinske i/ili upotrebne dozvole kao i/ili troškove pribavljanja ostale dokumentacije od nadležnog suda, katastra nekretnina, banke, upravnih odjela nadležnih tijela jedinica lokalne i/ili područne samouprave odnosno svih drugih tijela.

Posrednička naknada ne uključuje slijedeće troškove koje snosi Nalogodavac; prijevode ovlaštenog sudskog tumača svih dokumenata koji se odnose na predmet Ugovora, sudske takse za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, notarske troškove pri ovjeri potpisa na ispravama, troškove sudskih taksi, uvjerenja o identifikaciji, pribavljanje građevinske i/ili upotrebne dozvole kao i/ili troškove pribavljanja ostale dokumentacije od nadležnog suda, katastra nekretnina, banke, upravnih odjela nadležnih tijela jedinica lokalne i/ili područne samouprave odnosno svih drugih tijela.

Posrednička naknada ne uključuje slijedeće troškove koje snosi Nalogodavac; prijevode ovlaštenog sudskog tumača svih dokumenata koji se odnose na predmet Ugovora, sudske takse za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, notarske troškove pri ovjeri potpisa na ispravama, troškove sudskih taksi, uvjerenja o identifikaciji, pribavljanje građevinske i/ili upotrebne dozvole kao i/ili troškove pribavljanja ostale dokumentacije od nadležnog suda, katastra nekretnina, banke, upravnih odjela nadležnih tijela jedinica lokalne i/ili područne samouprave odnosno svih drugih tijela.

Posrednička naknada ne uključuje slijedeće troškove koje snosi Nalogodavac; prijevode ovlaštenog sudskog tumača svih dokumenata koji se odnose na predmet Ugovora, sudske takse za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, notarske troškove pri ovjeri potpisa na ispravama, troškove sudskih taksi, uvjerenja o identifikaciji, pribavljanje građevinske i/ili upotrebne dozvole kao i/ili troškove pribavljanja ostale dokumentacije od nadležnog suda, katastra nekretnina, banke, upravnih odjela nadležnih tijela jedinica lokalne i/ili područne samouprave odnosno svih drugih tijela.

Isticanje oglasa na PREMIUM pozicijama na stranicama web portala agencije kao i izdvajanje u kategoriji “PREMIUM NEKRETNINE”.

Isticanje oglasa na PREMIUM pozicijama u našem mjesečnom biltenu. Newsletter je trenutno jedan od najpopularnijih načina na koje marketing komunicira s trenutnim i budućim klijentima.

Vašu nekretninu ćemo redovno isticati i u prostorijama naše poslovnice. Veliki broj posjeta klijenata tokom dana kao i velika frekvencija pješaka, uticat će na povećanje vidljivosti vaše nekretnine.

Ciljanjem specifičnih demografskih skupina i analiziranjem ponašanja korisnika, prilagođavamo naše kampanje kako bismo postigli najbolje rezultate. Platforme kao što su Google Ads, OLX, Instagram i Facebook pokazale su se kao izuzetno učinkovite u privlačenju potencijalnih kupaca i investitora u nekretnine.

Otkrijte novu perspektivu! Fotografije nekretnine iz zraka su impresivan i informativan način promocije Vaše nekretnine. Zbog svoje jedinstvene perspektive, zračne fotografije su pamtljive i privlačne, te kao takve predstavljaju odličnu promociju.

Snimanje nekretnine dronom iz zraka u svrhu promocije i prodaje, jedno je od najtraženijih načina snimanja. Takvo snimanje teško je zamjenjivo i dostižno u usporedbi sa snimkama s tla. Najveća prednost je široki ugao snimanja te pristup teško pristupačnim terenima.

Kreiranje kratkih video prezentacija namijenjene prvenstveno društvenim mrežama sa ciljem da na kreativan i originalan način zainteresujemo klijente koji su blizu konačnog odabira, ali i da probudimo maštu onih koji tek počinju svoju potragu za idealnom nekretninom.

Intiutivno i jednostavno kretanje kroz prostor, izuzetno visok kvalitet fotografija, povezanost sa društvenim mrežama i integracija u svim online prostorima, na raspolaganju je klijentima koji žele da iskorače naprijed u odnosu na konkurenciju.

Standard

Paket usluga Standard posebno je prilagođen za investitore koji prodaju stambene jedinice različitih tipova u novogradnji. Možemo Vam ponuditi Standard paket i ukoliko želite da svoju nekretninu prodajete samostalno i/ili putem drugih posrednika istovremeno.

EXCLUSIVE

Paket usluga Exclusive odličan je izbor za klijente koji žele vrhunsku uslugu i vođenje kroz cjelokupan proces kupoprodaje od samog početka pa sve do realizacije pravnog posla. Nakon uspješno realizovanog pravnog posla, osigurali smo Vam i dodatne usluge uknjižbe i prenosa vlasništva, usluge prijave poreznoj upravi za razrez poreza kao i prijave promjene vlasnika kod svih javnih preduzeća. 

PREMIUM

Zašto odabrati PREMIUM paket usluga? Iskoristite punu mogućnost našeg efikasnog marketinga i korištenja inovativne tehnologije u našem posjedu poput virtuelnih tura, profesionalnih kao i 360° fotografija, snimanja i slikanja dronom iz zraka ili aranžiranja promo videa i slično kako bismo Vašu nekretninu učinili privlačnijom na tržištu, čime direktno utičemo na vremenski period prodaje same nekretnine.

Niste sigurni koji paket izabrati?

Donosimo vam trenutnu statistiku odabranih paketa od strane naših klijenta.

0 %
Standard paket
0 %
EXCLUSIVE paket
0 %
PREMIUM paket

Kako bismo Vam olakašali izbor paketa usluge, izjednačili smo visinu posredničke naknade u svim paketima usluga posredovanja. EXCLUSIVE i PREMIUM paket očigledan su izbor.

Imate dodatnih pitanja?

Molimo popunite obrazac i očekujte skori poziv. Za više informacija, pozovite nas ili posjetite naš ured.


Izabrane nekretnine za poređenje

Uporedi